MENU GŁÓWNE

 URZĄD POMOC WYSZUKAJ

Urząd i Wójt
Dane Gminy
Urząd Gminy
Wójt Gminy
Zarządzenia
Gospodarka gruntami
Zbywanie nieruchomości
Obsługa interesantów
Ogłoszenia
Oświadczenia
Aktualności

 

Rada Gminy
Radni Gminy
Komisje Rady

Prawo lokalne
Statut Gminy
Regulamin Urzędu
Podatki
Budżet Gminy

Podmioty
Szkoły
G.O.P.S.
Biblioteka
Sołectwa


Zamówienia Publiczne
Przetargi
Przetargi i oferty POKL
Oferty
 
Informacje
Projekty POKL
Termomodernizacja szkół
Programy
Zgromadzenia publiczne
Zawiadomienia
Usuwanie azbestu
Nabór
Do pobrania
Obwieszczenia Wojewody
Plan zagospodarowania
Reorganizacja oświaty
Nowy system gospodarki odpadami

 
 
 
 
 
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ GMINY CHODÓW
   
    RODZAJ: GMINA WIEJSKA
    POWIAT: KOLSKI  
    WOJEWÓDZTWO: WIELKOPOLSKIE
    ADRES: CHODÓW 18
    KOD: 62-652
    MIEJSCOWOŚĆ: CHODÓW
    KONTAKT: (TEL./FAX.) 063 2737220
                                  (TEL.) 063 2737277
    E-MAIL: gmina@chodow.lh.pl
    WÓJT: HENRYK TOMCZAK
    SEKRETARZ: HENRYKA TRZASKALSKA
    SKARBNIK: HALINA ROSIAK
    NIP: 666 13 24 381
    REGON:000 53 53 56
    KONTO: BS ODDZIAŁ TURZYNÓW
 
    NR R-KU 51 854500082200550001256013

    IBAN: GBWCPLPPPL51854500082200550001256013

 

 

INFORMACJA O ADRESIE SKRYTKI ePUAP

ORAZ PRZEKAZYWANIU SPRAWOZDAŃ

 MENU GŁÓWNE

 Gmina Chodów